ഇവ രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. നിയമ ലം ഘനം വർധി ച്ചു വ രു ന്നതു കണ്ട് മിക്കവ രു ടെ യും സ്നേഹം. Distant; said, in the game of hunting for some object, of a seeker remote from the thing concealed. ഇതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർ രക്തസ്രാവത്തോട് കൂടിയ ഡെങ്ഗിപ്പനിക്ക് അടിപ്പെടുന്നു. War paranoia, a renewed interest in science from the atomic bomb, as well as increased interest in the mysteries of outer space and other forteana, lent itself well to what this film decade is best known for, science fiction. cold translation in English-Malayalam dictionary Glosbe English Log in Cookies help us deliver our services. ഡെങ്കിപ്പനി പടരാനുള്ള സാധ്യത 16 ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള സംവിധാനം സിങ്കപ്പൂർ സ്വദേശിയായ യിൻ ലിങ്ങ് ഹി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു വരുന്നു. , and tropical diseases combined, states the World Health Organization (WHO). Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? ഒരു പ്രദേശത്തെ ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ സാന്ദ്രത തിട്ടപ്പെടുത്താനും രോഗവ്യപനത്തിനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനും കൊതുകു നിയന്ത്രണത്തിനും അതുവഴി രോഗനിർമാർജ്ജനത്തിനും വേണ്ട സത്വര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും ഈ സൂചികകൾ സഹായകമാണ്. തുടർന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോട് ഏറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “1 million people worldwide die each year from, , while safe and effective treatments remain as elusive as ever.”, സയന്റിസ്റ്റ് മാസിക പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ മരുന്നുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലോകവ്യാപകമായി പ്രതിവർഷം പത്തുലക്ഷം ആളുകൾ. kills “3,000 children on the African continent every day,” states the French newspaper. കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം, അവയുടെ ആയുസ്സ്, ശരീരത്തിലെ രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം എന്നിവയാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ രോഗവ്യാപനശേഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, {code: 'ad_contentslot_1', pubstack: { adUnitName: 'cdo_mpuslot', adUnitPath: '/2863368/mpuslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 100], [320, 50], [300, 50]] } }, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); }. 1998 മുതൽ 2002 വരെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഈഡിസ് കൊതുകുകളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Having a bluish effect; not warm in colour. അന്തരീക്ഷ താപമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത്, ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനാകുമെന്ന് യിൻ ലിങ്ങ് ഹിയുടെ ആദ്യഘട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.[10]. 21 വരെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട്). അരൂബ, ബാർബദോസ്, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, എൽ സാൽവഡോർ, ഫ്രഞ്ച് ഗയാന, ഗ്വാട്ടിമാല, ഗ്വാട്ടിലൂപ്പ്, ഗൊണൂറസ്, ട്രിനിഡാഡ്, ജമേക്ക, മെക്സിക്കൊ, നികരാഗ്വ, ക്യൂബ, വെനിസ്വെല എന്നിവ ഡെങ്ഗിപ്പനി ഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയും കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളും ഡെങ്ഗിപ്പനിയുടെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. en If neurological symptoms develop or if fever, dizziness, vomiting, bloody stools, or severe pain persists or if you are in a high- risk group, it may be advisable to consult a doctor. Click on the “Options ”, it opens up the settings page. 1779-ൽ അൽ ജബാർറ്റി, കെയ്റോയിലും അതേവർഷം തന്നെ ഡേവിഡ് ബയ്ലോൺ, ബറ്റാവിയ (ജക്കാർത്ത)യിലും 1780-ൽ ബഞ്ചമിൻ റുഷ്, ഫിലാഡെൽഫിയയിലും ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. eradication efforts made in the 1950s and the use of, ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ മറെറാരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവ്വണ്ണം വിലപിക്കുന്നു: “1950-കളിലെ, നിർമാർജന ശ്രമങ്ങൾക്കും കീടങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഡിഡിററിയുടെ ഉപയോഗത്തിനും ശേഷം അന്തർദേശീയ സമൂഹത്തിന് ആലസ്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.”, (between 80 million and 120 million) For the first half of the 20th century, the death toll from, (8 കോടിക്കും 12 കോടിക്കും ഇടയ്ക്ക്) 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ. (color) giving no sensation of warmth; "a cold bluish grey", extended meanings; especially of psychological coldness; without human warmth or emotion; "a cold unfriendly nod"; "a cold and unaffectionate person"; "a cold impersonal manner"; "cold logic"; "the concert left me cold", feeling or showing no enthusiasm; "a cold audience"; "a cold response to the new play", having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e.g. രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്തി 3-14 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ (ശരാശരി 3-4 ദിവസം)പനി മുതലായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. Die Mommie, Die Streaming, They braved many hardships, such as recurrent attacks of. Is The Delaware River Open, Nicknames For Unknown Person, എ. Egyptian hieroglyphics and papyri testify to. കേരളത്തിൽ മലമ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങൾ അനേകം പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡെങ്ഗിപ്പനി അടുത്ത കാലം വരെ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്നില്ല. To Start receiving timely alerts please follow the below steps: The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. ഈഡിസ് കൊതുകുകൾക്ക് ഒരു സെക്കന്റിൽ 50 സെ. (250-300 കോടി) ഡെങ്ഗിപ്പനി ഭീഷണി നേരിടുന്നു. Table A Report In Meeting, രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യർ, രോഗാണുവാഹകരായ കൊതുകുകൾ എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ ചിലയിനം കുരങ്ങുകളിലും ഇത്തരം വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. What Does Kiki Mean, ഒരു പ്രാവശ്യമിടുന്ന മുട്ടകൾ ജലത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് മാത്രം വിരിയുന്ന സ്വഭാവം ഇത്തരം കൊതുകുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കേരളത്തിലാകമാനം കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നതും മരണസംഖ്യയിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നതും ഈഡിസ് ആൽബോപിക്റ്റസ് കൊതുകുകൾ രോഗവ്യാപനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നതുമൂലമാണെന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.പകൽസമയം രക്തപാനം നടത്തുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. Bob Fosse Style, Malnutrition weakens the body’s ability to ward off. Raymond The Last Man, Robi Domingo Engaged, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [300, 250] }}, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setTargeting('ad_group', Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971069', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Does English Have More Words Than Any Other Language? The settlement of mosquito-infested rain-forest areas has stirred an outbreak of, കൊതുകു നിറഞ്ഞ മഴക്കാടു പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണു ബ്രസീലിൽ, Ladies and gentlemen, even if it doesn't happen in our lifetime, even if it doesn't happen before, away, I believe that your child and my child shall inherit a world free of, ജീവിതകാലത്ത് ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ഇത് നടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാനും നിങ്ങളും പൊയ്പ്പോയാലും, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുട്ടികൾ, പരത്തുന്ന കൊതുകുകളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ജനിക്കുമെന്നും. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'increment': 1, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setTargeting('ad_group', Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}. ആർത്രോപോടകൾ (കീടങ്ങൾ) പകർത്തുന്ന ആർബോവൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് 'ബി'യിൽപ്പെടുന്ന ഫ്ളാവി വൈറസുകളാണ് ഇവ . ഡെങ്കിപ്പനി മൂന്നുതരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഏഡിസ് ഈജിപ്തി,ഏഡിസ് ആൽബൊപിക്റ്റ്സ് എന്നീ . cell that had a window without any glass. Palladium Synonyms, ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇടവിട്ടുള്ള മഴ, 20-32° വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷ താപനില എന്നിവ ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും അനുകൂലമാണ്. വീടുകളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും തിങ്ങിഞെരുങ്ങിയ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവയുടെ സഞ്ചാരം 100-400 മീ. Middle English shortening of idropesie, earlier form of obsolete hydropsy, via Old French and Latin from Greek hudrōps ‘dropsy’, from hudōr ‘water’. Chef Starter Kit, എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? ഇവരിൽ നിന്നും രക്തപാനം നടത്തി കൊതുകുകൾ രോഗാണുവാഹകരായി മാറുന്നത് തടയുവാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ജീവൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Federal Court Elodgment, പിടിപെട്ട് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായപ്പോൾപ്പോലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗപ്രവർത്തനം തുടർന്നു. കൊതുകുകൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ,പ്രത്യേകിച്ച് മഴവെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൊതുകുകളാണ്. Every year tuberculosis (TB) kills more adults than AIDS. A common, usually harmless, viral illness, usually with congestion of the nasal passages and sometimes fever. പതിവാ യി കണ്ടുവ രാ റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസി ക്കു ന്ന തെ ങ്കിൽ. MDS ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രി മരണങ്ങളിലെ മരണകാരണങ്ങളുമായി ഉള്ള താരതമ്യപഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ: മില്ല്യൺ ഡെത്ത് സ്റ്റഡി ആധാരമാക്കി ഒരു വർഷത്തെ മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ: 2.3ദശലക്ഷം 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണം (2005 ലെ കണക്ക്, ഇതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്) 10ലക്ഷം പുകയിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, (2010 figure) 100000 മദ്യപാനജന്യ രോഗങ്ങൾ കാരണമുള്ള മരണങ്ങൾ 200000, മരണങ്ങൾ (WHO കണക്ക്- 15000) 100000 HIV/AIDS മരണങ്ങൾ (UNAIDS. 8-10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറസുകൾ കൊതുകിന്റെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, 'cap': true { bidder: 'ix', params: { siteId: '195454', size: [336, 280] }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_mpuslot2_flex' }}, expires: 365 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}. Dengue fever Meaning in Malayalam : Find the definition of Dengue fever in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Dengue fever in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. ഒരിക്കൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ആൾക്ക് വീണ്ടും ഡെങ്കിവൈറസ്ബാധയുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രക്തസ്രാവത്തോടുകൂടിയ ഡെങ്കിപ്പനി, ആഘാതാവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവ ആയിത്തീരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ്. കൊവിഡിന് ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു വൈറസ്: ഐസിഎംആർ മുന്നറിയിപ്പ്,പനിയ്ക്കും മെനിജ്ഞൈറ്റിസിനും കാരണം. ഈഡിസ് ആൽബോപിക്റ്റസ് കൊതുകുകൾ ഇവിടെ മുഖ്യരോഗാണുവാഹകരായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. Relative Values Sunday Times, ഡെങ്ഗിപ്പനി ഇന്ന് ഒരു അന്തർദേശീയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. Pertaining to the lowest rating of perceived interest that an account, opportunity, or lead has in a product or service.